Advokatfirman Wagnsson Katrineholm och Norrköping

Advokatfirman Wagnsson grundades i Katrineholm 1975 av Björn Wagnsson. Under åren har vi rekryterat ett flertal jurister med olika specialområden, vi har även breddat den geografiska täckningen genom att etablera kontor i Norrköping.

Vi representerar privatpersoner och ägarledda företag i förekommande ärenden med Mälardalen som huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde.

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter samt tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Advokatbyråer är skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens avgöranden i tvister som rör arvoden eller andra ekonomiska krav mellan konsumenter och advokater.

Vår Filosofi

Vi är en samtalspartner för enskilda personer och ägarledda företag.

Vi finns tillgängliga för Dig oavsett om Du finns på orten eller i Stockholmsområdet.

Genom samverkan mellan våra tre kontor kan vi tillhandahålla specialinriktad juridisk kompetens inom förekommande områden.

Kompetensområden

Affärsjuridik med inriktning på avtalsrätt och bolagsrätt, företagsrelaterad juridik, IT-rätt, fastighetsrätt samt tvistemål.

Offentligt försvar; när du är misstänkt för brott.

Målsägandebiträde; när du är utsatt för brott.

Familjerätt; vårdnad om barn, äktenskapsskillnad, bodelningar, upprättande av testamenten och andra avtal mellan personer.

Socialrätt; när myndigheterna utöver tvång i form av LVU, LVM, LPR eller LRV.

Asyl – och migrationsrätt; när du ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

Särskild företrädare för barn; när vårdnadshavare är misstänkt för brott mot barn.

Personskaderätt; när du råkat ut för trafikolycka och skall ha ersättning från försäkringsbolag.

Tvistemål- och affärsjuridik; när du som företagare hamnar i tvist med leverantör eller kund, eller om förhållandet är tvärtom.

Har ni frågor kring den nya dataskyddsförordningen – GDPR? Vi hjälper er genom hela processen, från start till slut.

Läs mer om GDPR här.

Medarbetare