Anna Bergkvist

Advokat

Utbildning: jur kand vid Stockholms universitet 2005.

Språk; Engelska

Inriktning; Familjerätt – ekonomisk familjerätt och vårdnadsärenden m.m., Brottmål – målsägandebiträde och offentlig försvarare, Socialrätt såsom LVU/ LVM/ LPT, övrig humanjuridik.

Telefon: 070 - 340 68 85
E-post: anna.bergkvist@wagnsson.com