David Lönnborg

Biträdande jurist

Jur kand-examen vid Örebro universitet 2018.

David har tidigare arbetat som IT-ansvarig och IT-konsult och har en omfattande datorkunskap.

Han har även mycket goda kunskaper i ekonomi och bokföring och är väl bevandrad i företagandets svåra och ädla konst.

David har ett personligt engagemang som lett honom till både USA och Indien i egenskap av volontär i arbete med utsatta människor.

David anställdes vid advokatbyrån under 2017.

Språk; svenska och engelska.

Inriktning: Humanjuridik; asyl- och migrationsrätt, affärsjuridik, familjerätt, socialrätt med tvångsvård, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn.

Telefon: 072 - 222 63 63
E-post: david.lonnborg@wagnsson.com