David Sommestad

Advokat

Utbildning: jur kand vid Lunds universitet 2001.

Tidigare verksamhet; Bolagsjurist, egenföretagare, upphandlingskonsult.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2012

Anställd vid advokatbyrån sedan 2009.

Språk; Engelska

Inriktning; Affärsjuridik, IT-rätt, Internationell avtalsrätt, Offentlig upphandling, Familjerätt och övrig humanjuridik.

Telefon: 073 - 6000 680
E-post: david.sommestad@wagnsson.com