Niclas Arvidsson

Biträdande jurist

Ingår i vårt juridiska arbetslag, ansvarar för kontakter med klienter och domstolar och gör utredningar i specifika ärenden.

Telefon: 070-527 62 62
E-post: niclas.arvidsson@wagnsson.com