Thorbjörn Lundin

Advokat

Utbildning: jur kand vid Stockholms universitet 2001.

Tidigare verksamhet;
Journalist 1980-1992.
Projektledare och partner kommunikationsbyrå, 1992-2000,
Egen juridisk byrå 2001-2006

Anställd vid advokatbyrån sedan 2007.

Språk; Engelska, tyska, norska

Inriktning; Humanjuridik; vårdnad av och umgänge med barn, underhåll, tvångsvård jämte annan familjerätt, Brottmål, Målsägarebiträde, Skadeståndsrätt vid personskada, Fel i fastighet, Asylrätt, Aktiebolagsrätt; särskilt ansvarsgenombrott, Upphovs- och mediarätt i viss mån, Styrelseuppdrag, Serveringstillstånd

Telefon: 070- 250 61 61
E-post: thorbjorn.lundin@wagnsson.com